Top Rankers

Year (Batch) Name Marks /600 State Rank (If Any)
1973 – 74 V.J.M. Sundar Kumar 517
1974 – 75 Sitaram Sridhar 434
1975 – 76 1) T.Vijayarama Raju
2) P.Srinivasa Rao
487
1976 – 77 J. Srinivas 496
1977 – 78 1) C.B. Shanmukeswara Rao
1) 2) R.Atchuth Rao
475
1978 – 79 L.V.Satyanarayana 495
1979 – 80 D.Purnanda Sarma 531 State 9th Rank
1980 – 81 R.Narayana Kishore 546 State 9th Rank
1981 – 82 1) A.V.Y. Suryanarayana
2) V.Sudarsanam
535
1982 – 83 Vempati Srinivasa Rao 517
1983 – 84 Manda Narahari 507
1984 – 85 K. Sesha Narayana 510
1985 – 86 Malladi Srinivasa Rao 539
1986 – 87 K. Sadguru Charan 529
1987 – 88 Jakkula B. Premchand 515
1988 – 89 A.Ramakrishna 519
1989 – 90 Nadimpalli Saptagirisa 521
1990 – 91 G.Murali Krishna Murthy 533
1991 – 92 L.V.Subrahmanyam 513
1992 – 93 G.V.L. Srikanth 516
1993 – 94 K.V. Jagannadham 491
1994 – 95 Vanapalli Chandrasekhar 533
1995 – 96 Mutukumalli Ramakrishna 537
1996 – 97 Polamarasetty Naga Naresh 537
1997 – 98 K.A.S. Mallikarjuna Rao 527
1998 – 99 J.R. Ramesh Babu 496
1999 – 2000 G.Sathish 520
2000 – 01 R. Ugranarasimham 523
2001 – 02 S.S.S. Kumar 557 District Topper
2002 – 03 M.S.K. Swaroop 544
2003 – 04 1) N.P.V.S. Kumar
2) D. Suresh
544
2004 – 05 D. Anthony Balaraju 554
2005 – 06 Y. Santhosh Kumar 543
2006 – 07 B. Divakar 550
2007 – 08 G. Laxmiprasad 560 Highest in the school History
2008 – 09 R.Chandrasekhar 552
2009 – 10 S. Sarat Kumar 544
2010 – 11 1) G.A. Prasad
2) G.A.S. Charan
3) G. Naga Ganesh
9.5 Grading System Started
2011 – 12
Copyright © 2024 . All Rights Reserved.
Website Designed by Dreamsto.com